2/10/08

Els escolapis i l'esperanto

Quan un regira papers antics corre el risc de trobar-se amb petites sorpreses. Això ens va passar el darrer cap de setmana. Fullejant un díptic sobre la 6a Trobada d'Esperanto de la Província de Barcelona, la qual va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú l'any 1964, ens vam trobar, dins del programa d'actes, l'actuació de Cor Infantil de les Escoles Pies d'Igualada, que varen cantar en esperanto sota la direcció de Mossen Josep Vidal.
.............................................................................................................................................................................
Kiam oni trafoliumas antikvajn paperojn, oni riskas renkonti etajn surprizojn. Tiel okazis al ni la pasintan semajnfinon. Kontrolante iun faldfolion pri la 6a Barcelon-provinca Renkontiĝo de Esperanto, okazinta en Vilanova i la Geltrú en 1964, ni eklegis en la programo pri la partopreno de la Infana Koruso de la Pia Lernejo de Igualada, kiu kantis mesopecojn en Esperanto, sub la gvidado de pastro Josep Vidal.