12/11/10

El perquè de l'esperanto


L’esperanto és una solució democràtica al problema de l’ús d’una llengua universal perquè

des del punt de vista social,
  • no pertany a cap nació o estat.
  • no privilegia els ciutadans de cap nació o estat i els seus interessos econòmics.
  • agermana les persones en comptes de separar-les en classes socials. Amb l’esperanto se’t valoraran les idees, no la pronúncia.
  • s’oposa a la mentalitat feudal que empeny les polítiques lingüístiques d’occident. Uns es poden dedicar a estudiar ciències; els altres han d’estudiar durant hores i més hores els capricis de la llengua en què aquesta ciència s’escriu perquè no és la seva llengua.

lingüísticament parlant,
  • és més fàcil d’aprendre: s’escriu tal com sona, és morfològicament regular (no hi ha verbs irregulars ni excepcions gratuïtes).
  • aprofita al màxim la recursivitat pròpia de la llengua.
  • el vocabulari és indoeuropeu, però l’estructura de la llengua l’acosta a llengües del tipus aglutinant (hongarès, finès, coreà, japonès, quètxua etc.).
  • estimula la creativitat i la reflexió lingüístiques.

culturalment,
  • durant més d’un segle de vida la llengua ha adquirit un patrimoni cultural considerable en continu creixement. Parlants, escriptors i traductors de tot el món ho fan possible.
  • l’esperanto malgrat alguns poders fàctics que només cerquen el seu profit egoista, és present i futur.