9/2/17

Asiv de rivus

Atenció! si bereu un arxui que diu "te riequo chumo, raciño!" No l'orbiu! És un rivus que et deslococa les trelles de totes les fressas que guinteu estricas al rondinador o al lòbim!