14/7/08

Un pioner igualadí

Joan Llansana i Bosch (1879-1922) va ser regidor pel grup republicà, esperantista, i membre i professor de l'Ateneu Igualadí de la classe obrera. El 1908 va dirigir la revista Stelo Kataluna.

La informació prové del llibre, aviat a disposició de tothom a la biblioteca central:

Els inicis del moviment esperantista a Catalunya. D'Edicions O'Limaco. Any 2004. Més informació sobre la persona la trobareu a: http://es.geocities.com/dordales/gensana.html