9/9/08

Campanya a Igualada/kampanjo en Igualada

Durant els mesos de setembre i octubre farem una petita campanya a Igualada per donar a conèixer l'esperanto i la seva comunitat internacional repartida per tot el món. Estan previstes dues xerrades informatives a diferents centres culturals de la ciutat i la distribució de tríptics.
Si ets membre d'alguna associació o entitat i creus que s'hi podria fer alguna activitat relacionada (conferència, taller, curs, etc.)no dubtis en fer-nos-ho saber.
L'Associació Catalana d'Esperanto organitza activitats amb el recolzament de simpatitzants locals arreu del país.
Tota col·laboració, individual o col·lectiva serà benvinguda. Els i les interessades poden contactar-nos a través de l'adreça karulo@esperanto.cat o trucant al 66 45 17 17 3.
..........................................................................................................................................................................
Dum septembro kaj oktobro ni entreprenas etan kampanjon en Igualada por diskonigi esperanton kaj la internacian komunumon troviĝanta dise tra la mondo. Ni antaŭvidas du prelegojn en diversaj kulturcentroj de la urbo kaj la disdonado de flugfolioj.
Se vi membras en asocio aŭ institucio kaj kredas oportune tie organizi esperantan aranĝon (prelegon, atelieron, kurson, ktp.), ne hezitu tion komuniki.
Kataluna Esperanto-Asocio organizas aktivaĵojn kun la subteno de lokaj simpatiantoj ie ajn en Katalunio.
Kiu ajn kunlaboro, indiviua aŭ kolektiva estos bonvena. Interesiĝantoj povas kontakti tra la adreso karulo@esperanto.cat aŭ per la telefonnumero 66 45 17 17 3.