5/9/08

Esperanto en retrospectiva

Kataluna Esperantisto és el nom del butlletí informatiu de l'Associació Catalana d'Esperanto. Des de fa temps els seus editors admeten i utilitzen tant el català com l'esperanto en el seus articles. En el seu darrer número es pot llegir una interessant retrospectiva de les condicions ideològiques en que va nèixer i desenvolupar la llengua esperanto i la forma com les va viure el seu impulsor, el doctor Lluís Ll. Zamenhof.
La informació es completa amb un altre article més centrat amb els esdeveniments polítics que han rodejat l'esperantisme i que a vegades van posar l'esperanto sota sospita per part d'alguns governs de caire dictatorial.
Podeu accedir-hi clicant a http://www.esperanto-ct.org/ke/KE0802w.pdf
...................................................................................................................................
Kataluna Esperantisto estas la nomo de la bulteno de Kataluna Esperanto-Asocio. Delonge ĝiaj eldonantoj permesas kaj uzas la katalunan kaj Esperanton en siaj artikoloj. En la laste publikigita numero oni povas ĝui interesan retrorigardon al la ideologiaj kondiĉoj sub kiuj naskiĝis kaj evoluis la lingvo Esperanto kaj la manieron kiel ilin travivis la iniciatinto, la doktoro Ludoviko L. Zamenhof.
La informo kompletiĝas per artikolo ĉefe okupita pri la politikaj okazaĵoj kiuj ĉirkaŭis la esperanto-movadon, okazaĵoj kiuj fojfoje metis Esperanton en suspekto far diktatoremaj reĝimoj.
La bulteno alireblas klakante sur http://www.esperanto-ct.org/ke/KE0802w.pdf