19/9/08

Esperanto Electrònic (DVD)

"El material més ampli, divers i complet sobre la llengua internacional esperanto - llengua que es pot aprendre en uns sis mesos!"
Així es presenta un DVD editat en català amb la col·laboració de l'Associació Catalana d'Esperanto. Una forma pràctica d'aproximar-se a l'esperanto en el seu conjunt: llengua, història, organització, parlants, etc.
Aquest DVD , està disponible per a tots el usuaris la biblioteca central d'Igualada. Mentrestant podeu donar un cop d'ull a la pàgina matriu clicant a http://www.esperantodvd.net/
..........................................................................................................................................................................
"La materialo plej vasta, diversa kaj kompleta pri la internacia lingvo esperanto - lingvo kiu lerneblas en apenaŭ ses monatoj!"
Tiel oni prezentas DVD-on eldonita katalunlingve kun la kunlaboro de Kataluna Esperanto-Asocio. Facila maniero alproksimiĝi al Esperanto kiel tuto: lingvo, historio, organizado, parolantoj, ktp.
Ĉi DVD disponeblas por ĉiuj uzantoj de la centra biblioteko de Igualada. Intertempe oni povas trarigardi la originan retpaĝon klakante sur http://www.esperantodvd.net/