4/12/08

5ena Trobada de Grups Esperantistes, 1989

Els dies 3 i 4 de juny de 1989 es va celebrar a Igualada la 5ena Trobada de Grups Esperantistes de Catalunya. Els actes principals duts a terme varen ser:
Una reunió de treball de la Joventut Catalana d'Esperanto per preparar la participació catalana en el Congrés Internacional de Joves, que aquell any va tenir lloc a Kerkrade (Holanda).
Projecció d'un video realitzat per polonesos amb el títol Esperanto tra la mondo (Esperanto arreu del món).
Una visita cultural a la ciutat.
Una reunió de professors per debatir sobre el Mètode de Zagreb (versió catalana del mètode d'ensenyament usat a Croàcia).
Un dinar de germanor.
Un debat amb el tema: Què poden fer els nous esperantistes?
La organització va córrer a càrrec de:
L'Associació Catalana d'Esperanto
La Joventut Catalana d'Esperanto
La Secció d'Esperanto del CECI