29/12/08

1990, primera Cita d'Esperantistes

Els dies 23, 24 i 25 de març de 1990, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) va organitzar la Primera Cita d'Esperantistes Catalans, la qual va tenir lloc a la nostra ciutat. Segons consta en un programa que ha arribat a les nostres mans, alguns dels actes destacats foren algunes classes d'esperanto per a principants, l'actuació de cantautors locals, la pintada d'un mural, una conferència a càrrec d'un periodista iranià, en Reza Kheir-Kha, projecció d'un video musical de la cantant Nikolin', una excursió conjunta a La Tossa i el sorteig de cinc llibres de l'autor polonès Adam Mickiewicz, autor d'El Senyor Tadeu, traduït a l'esperanto per Antoni Grabowski.
.............................................................................................................................................................................
La tagojn 23an, 24an kaj 25an de marto 1990, la Igualada Prikomarka Studcentro organizis la Unuan Igualada Esperanto-Rendevuo-n, okazigita en nia urbo mem. Laŭ konstateblas en programo pri kiu ni disponas, kelkaj el la interesaj programeroj estis pluraj esperanto-klasoj por komencantoj, prezento de lokaj kantaŭtoroj, murpentrado en la urbo, prelego far irana ĵurnalisto Reza Kheir-Kha, spektado de muzikvideo de Nikolin', komuna ekskurso al proksima monto La Tossa kaj la lotumado de kvin ekzempleroj de la libro La Sinjoro Tadeo, de Adam Mickiewicz, laŭ traduko de Antono Grabowski.