4/12/08

L'esperanto al 1963

Aquell any a Igualada va tenir lloc la V Concentració Provincial d'Esperantistes. El diari d'Igualada va realitzar una entrevista a un dels principals promotors de l'esperanto a la ciutat, en Josep Castelltort Riba. Segons va informar, hi havia una dottzena d'esperantistes, dels quals cinc parlaven la llengua amb fluidesa. També segons càlculs d'en Castelltort, hi havia a Espanya uns 50.000 esperantistes.
Entre els actes de la trobada hi va haver una misa en esperanto a l'esglesia dels Pares Escolapis, una conferència en castellà a l'Escola Sindical Superior de Teneria i un dinar de germanor.
............................................................................................................................................................................
En 1963 okazis en Igualada la 5a Provinca Renkontiĝo de Esperantistoj. La ĵurnalo Diari d'Igualada intervjuis al unu el la ĉefaj disvastigantoj de Esperanto en la urbo, s-ro Josep Castelltort Riba. Laŭ lia informo, tiumomente estis en Igualada dekduo da esperantistoj, el kiuj almenaŭ kvin flue parolis la lingvon. Ankaŭ laŭdire de Castelltort, la nombro de esperantistoj en Hispanio estis ĉ. 50.000.
Inter la programeroj de la renkontiĝo staris meso en Esperanto ĉe la preĝejo de la Piaj Pastroj, hispanlingva prelego ĉe la Supera Ledteknika Sindikat-Lernejo kaj frateca bankedo.