2/1/09

Caçador de mots

Avui hem sortit per Igualada a la caça de paraules del nostre idioma que alhora tenen significat en esperanto. Aquest és un costum molt popular entre els esperantoparlants i hi ha qui recull tantes d'aquestes coincidències que acaba fent un àlbum de fotos temàtic. Nosaltres inaugurarem la nostra col·lecció amb una paraula emblemàtica: La Hispano-Igualadina. Entesa com una paraula en esperanto, la seva traducció seria L'espanyol-igualadina (molt similar al català però amb una connotació més femenina donat que la terminació -ina indica dona o femella, dit d'una altra manera, els esperantistes agafem la hispano i no l'hispano :).