23/1/09

La felicitació d'en Zamenhof

Assabentat de la publicació, a Igualada, de la revista Stelo Kataluna, el creador de l'esperanto, en Llàtzer Zamenhof, va enviar una carta als editors, principalment el Joan Llansana, per felicitar-los i alhora encoratjar-los.
Reproduim aquí el seu missatge i hi afegim un fragment poètic d'un col·laborador.
.......................................................................................................................
Sciinte pri la publikado de la revuo Stelo Kataluna, en Igualada, la kreinto de Esperanto, Lazaro Zamenhof, sendis al la eldonistoj, ĉefe Joan Llansana, instigan gratulleteron.
Ni reproduktas ĉi tie lian mesaĝon kaj aldonas poezian fragmenton el iu kunlaboranto.