3/6/13

Agenda del Dia / Boligraf del Carrefour

Dimarts de 10 a 12 h.
Millorar el món a través del meu esperanto
Dimecres de 16 a 20:30 h.
Millorar l'esperanto del món a través meu
Dijous de 12 a 13 h.
Millorar jo a través de l'esperanto del món

Karulo, portador del virus de la SEDA (Síndrome d'Esperanto-Dependència Adquirida)