20/8/08

Els ZEOs

El ZEO és una forma abreviada per aludir als objectes públics que duen el nom d'esperanto o el del su iniciador, el doctor Zamenhof. Tant es pot tractar de noms de carrers o places com de plaques commemoratives, monuments, botigues o fins i tot hotels o clíniques veterinàries.
Dels centenars de ZEOs que hi ha al món se n'ha fet un recull en un llibre i també s'en pot donar un cop d'ull a la pàgina corresponent de la viquipèdia, cliqueu aquí.
En una mirada ràpida no em sabut trobar-ne a la comarca de l'Anoia, però sí a llocs com Manresa, Monistrol o Sant Pau de l'Ordal, entre els molts que hi ha a Catalunya.
.......................................................................................................................................................................
ZEO estas mallongigo kiu aludas al publikaj objektoj kiuj surportas la nomon Esperanto aŭ D-ro Zamenhof, ĝia iniciatinto. Tiel povas esti por stratoj aŭ placoj samkiel por memortabuloj, monumentoj, komercejoj aŭ eĉ hoteloj kaj bestkuracejoj.
El la centoj da ZEOJ kiuj troveblas en la mondo oni faris liston eldonitan libroforme kaj ankaŭ eblas ĝin konsulti per la koncerna vikipedia paĝo, klaku ĉi tie.
Per rapida okulumo ni ne sukcesis trovi ZEOn en la regiono de Anoia sed jes en Manresa, Monistrol aŭ Sant Paŭ de l'Ordal, inter la multaj starigitaj en Katalunio.