18/8/08

Record tèxtil/teksa memoraĵo


Ente els meus papers he trobat una postal felicitació editada per CEDIMATEXSA per celebrar el cap d'any de 1956. Es tracta d'un antic teler Jacquard que va ser cedit al Museu Tèxtil d'Igualada.
Cliqueu sobre la foto per engrandir-la.
Veieu també un record paperer a: http://www.panoramio.com/photo/12253734
Inter miaj paperoj mi trovis gratulkarton eldonita de CEDIMATEXSA okaze de la jarfino 1956a. Temas pri manteksilo Jacquard, cedita al la muzeo pri tekso de Igualada.
Surklaku la foton por ĝin grandigi.
Vidu ankaŭ paperindustrian memoraĵon ĉe: http://www.panoramio.com/photo/12253734