19/8/08

Unilingüe o dulingva?

Quan vam començar aquest bloc ho vam fer pensant amb la gent d'Igualada i la seva comarca i, per tant, vam optar per utilitzar el català. Després algun temps de posar-hi articles i esperar la seva divulgació, hem constatat que el bloc es visitat per un major nombre d'estrangers que de catalans (cliqueu a la dreta, a estadístiques). Això ens fa pensar que potser seria una bona idea que, en la mesura del possible, els textos els publiquessim també en esperanto, especialment aquells que puguin tenir atractiu i utilitat per la gent de fora.
............................................................................................................................................................................
Kiam ni komencis blogi ni nur pensis pri la homoj de Igualada kaj ĉiraŭo, tial ni decidis uzi la katalunan. Post ioma tempo publikigante artikolojn, atendante la disvastiĝon, ni konstatis ke la nombro de eksterlandaj legantoj superas al tiu de katalunaj (klaku dekstre, sur estadístiques). El tio ni konkludis ke verŝajne estus bona ideo publikigi ankaŭ en esperanto la tekstojn, aparte tiujn kiuj plej povas interesi kaj esti utilaj al fremduloj.