28/8/08

Un berlinès a Igualada / berlinano en Igualada

Durant la major part del mes d'agost em tingut entre nosaltres en Peter Kuhnel, un engyinyer alemany encarregat de portar a terme projectes d'ordenació del trànsit a la seva ciutat. Berlín. En Peter ha tingut l'oportunitat de gaudir les seves vacances recorrent, sovint en bicicleta, bona part de la comarca de l'Anoia. Potser alguns us haureu creuat amb ell al castell de la Pobla, als boscos de Capellades, a Tous, passejant per l'Espelt o en el tren, camí de Barcelona.
En Peter és també professor d'esperanto i més d'una vegada a organitzat cursos per a estudiants universitaris. Podeu veure una mostra de la seva capacitat pedagògica clicant a la següent pàgina d'Ipernity, on hi ha uns videos penjats: http://www.ipernity.com/home/kravejs
.........................................................................................................................................................................
Dum plejparto de augusto, estis inter ni Peter Kuhnel, germana trafikingxeniero kiu okupigxas pri la trafikplanado en sia urbo, Berlín. Peter povis gxui siajn feriojn trairanta nian regionon, ofte per biciklo. Eble iuj el vi povis vidi lin cxe la Castelo de la Pobla, la arbaro de Capellades, en Tous, promenanta tra l'Espelt au en la trajno, survoje al Barcelono.
Peter estas ankau esperanta instruisto kaj pli ol unufoje li organizis kursojn por universitataj studentoj. Eblas vidi lin dum tiu pedagogia okupo klakante la jenan pagxon el Ipernity:
http://www.ipernity.com/home/kravejs

20/8/08

Els ZEOs

El ZEO és una forma abreviada per aludir als objectes públics que duen el nom d'esperanto o el del su iniciador, el doctor Zamenhof. Tant es pot tractar de noms de carrers o places com de plaques commemoratives, monuments, botigues o fins i tot hotels o clíniques veterinàries.
Dels centenars de ZEOs que hi ha al món se n'ha fet un recull en un llibre i també s'en pot donar un cop d'ull a la pàgina corresponent de la viquipèdia, cliqueu aquí.
En una mirada ràpida no em sabut trobar-ne a la comarca de l'Anoia, però sí a llocs com Manresa, Monistrol o Sant Pau de l'Ordal, entre els molts que hi ha a Catalunya.
.......................................................................................................................................................................
ZEO estas mallongigo kiu aludas al publikaj objektoj kiuj surportas la nomon Esperanto aŭ D-ro Zamenhof, ĝia iniciatinto. Tiel povas esti por stratoj aŭ placoj samkiel por memortabuloj, monumentoj, komercejoj aŭ eĉ hoteloj kaj bestkuracejoj.
El la centoj da ZEOJ kiuj troveblas en la mondo oni faris liston eldonitan libroforme kaj ankaŭ eblas ĝin konsulti per la koncerna vikipedia paĝo, klaku ĉi tie.
Per rapida okulumo ni ne sukcesis trovi ZEOn en la regiono de Anoia sed jes en Manresa, Monistrol aŭ Sant Paŭ de l'Ordal, inter la multaj starigitaj en Katalunio.

19/8/08

Unilingüe o dulingva?

Quan vam començar aquest bloc ho vam fer pensant amb la gent d'Igualada i la seva comarca i, per tant, vam optar per utilitzar el català. Després algun temps de posar-hi articles i esperar la seva divulgació, hem constatat que el bloc es visitat per un major nombre d'estrangers que de catalans (cliqueu a la dreta, a estadístiques). Això ens fa pensar que potser seria una bona idea que, en la mesura del possible, els textos els publiquessim també en esperanto, especialment aquells que puguin tenir atractiu i utilitat per la gent de fora.
............................................................................................................................................................................
Kiam ni komencis blogi ni nur pensis pri la homoj de Igualada kaj ĉiraŭo, tial ni decidis uzi la katalunan. Post ioma tempo publikigante artikolojn, atendante la disvastiĝon, ni konstatis ke la nombro de eksterlandaj legantoj superas al tiu de katalunaj (klaku dekstre, sur estadístiques). El tio ni konkludis ke verŝajne estus bona ideo publikigi ankaŭ en esperanto la tekstojn, aparte tiujn kiuj plej povas interesi kaj esti utilaj al fremduloj.

18/8/08

Record tèxtil/teksa memoraĵo


Ente els meus papers he trobat una postal felicitació editada per CEDIMATEXSA per celebrar el cap d'any de 1956. Es tracta d'un antic teler Jacquard que va ser cedit al Museu Tèxtil d'Igualada.
Cliqueu sobre la foto per engrandir-la.
Veieu també un record paperer a: http://www.panoramio.com/photo/12253734
Inter miaj paperoj mi trovis gratulkarton eldonita de CEDIMATEXSA okaze de la jarfino 1956a. Temas pri manteksilo Jacquard, cedita al la muzeo pri tekso de Igualada.
Surklaku la foton por ĝin grandigi.
Vidu ankaŭ paperindustrian memoraĵon ĉe: http://www.panoramio.com/photo/12253734

15/8/08

Les barricades d'en Jomo (Joan Marc)

Entre els grups musicals que tenen més èxit en el món esperantòfon es troba en Jomo, que ha format part de diferents grups de rock. Actualment actua en solitari i té una forta vinculació amb el moviment català més reivindicatiu.
Jomo figura en el llibre dels récords del món com a cantant amb major varietat d'idiomes en el seu repertori de cançons. Aquí podem veure una mostra en castellà, esperanto i francès: