23/1/09

La felicitació d'en Zamenhof

Assabentat de la publicació, a Igualada, de la revista Stelo Kataluna, el creador de l'esperanto, en Llàtzer Zamenhof, va enviar una carta als editors, principalment el Joan Llansana, per felicitar-los i alhora encoratjar-los.
Reproduim aquí el seu missatge i hi afegim un fragment poètic d'un col·laborador.
.......................................................................................................................
Sciinte pri la publikado de la revuo Stelo Kataluna, en Igualada, la kreinto de Esperanto, Lazaro Zamenhof, sendis al la eldonistoj, ĉefe Joan Llansana, instigan gratulleteron.
Ni reproduktas ĉi tie lian mesaĝon kaj aldonas poezian fragmenton el iu kunlaboranto.

10/1/09

Jules Verne i l'esperanto

Article publicat al butlletí de l'Ateneu Igualadí (núm. 7 , 5ena època) el setembre de 1988.
......................................................................................................................
Artikolo publikigita en la bulteno de la Ateneu Igualadí (numero 7, kvina epoko) en septembro 1988a.

Cliqueu sobre la foto per engrandir
Klaku sur la foto por pligrandigi

9/1/09

Foto de 1910

Durant el darrer Congrés Català d'Esperanto que va tenir lloc el passat desembre a Sabadell, va ser presentat el llibre de Francesc Poblet i Feijoo El Congrés Universal d'Esperanto de 1909 a Barcelona. En ell podem trobar, a part d'altres informacions interessants, algunes al·lusions a persones i grups que varen promocionar l'esperanto a Igualada a principis del segle passat.
De les pàgines centrals us en reproduim una fotografia corresponent a la Secció Esperantista de l'Ateneu Igualadí. Us transcrivim també un fragment relacionat amb el tema:
"L'activa secció esperantista de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera va oferir també un premi propi dins dels Jocs Florals que va ser concedit, segons informa la revista El Ateneo, " a l'escriptor suís Jaume Schmid"."
Vegeu també: http://www.ipernity.com/doc/berga/3828179
.......................................................................................................................................................................
Dum la lasta Kataluna Kongreso de Esperanto okazinta en Sabadell, pasintan decembron, estis prezentita la libro de Francesc Poblet i Feijoo La Universala Kongreso de Esperanto de 1909 en Barcelono. En ĝi troveblas, apud aliaj interesaj informoj, kelkaj aludoj al homoj kaj grupoj kiuj laboris por Esperanto en Igualada komence de la pasinta jarcento. El la centraj paĝoj ni reproduktas foton kiu koncernas al la Esperanto-Sekcio de la Ateneu Igualadí. Ni ankaŭ transkribas teksteron kiu rilatas al la temo:
"La aktivema Esperanto-Sekcio de la Ateneu Igualadí de la Classe Obrera ankaŭ proponis propran premion kadre de la Floraj Ludoj, kiu estis aljuĝita, laŭ informis la revuo El Ateneu, "al la svisa verkisto Jaume Schmid"."

7/1/09

Premi Galanto 1988

A l'esquerra, Karles Berga. A la dreta Maria Aurelia Capmany. Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
......................................................................................................................
Maldekstre, Karles Berga. Dekstre, Maria Aurelia Capmany (fama verkistino). Ĉefsalono de la Barcelona Urbodomo.

2/1/09

Caçador de mots

Avui hem sortit per Igualada a la caça de paraules del nostre idioma que alhora tenen significat en esperanto. Aquest és un costum molt popular entre els esperantoparlants i hi ha qui recull tantes d'aquestes coincidències que acaba fent un àlbum de fotos temàtic. Nosaltres inaugurarem la nostra col·lecció amb una paraula emblemàtica: La Hispano-Igualadina. Entesa com una paraula en esperanto, la seva traducció seria L'espanyol-igualadina (molt similar al català però amb una connotació més femenina donat que la terminació -ina indica dona o femella, dit d'una altra manera, els esperantistes agafem la hispano i no l'hispano :).