29/12/08

1990, primera Cita d'Esperantistes

Els dies 23, 24 i 25 de març de 1990, el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) va organitzar la Primera Cita d'Esperantistes Catalans, la qual va tenir lloc a la nostra ciutat. Segons consta en un programa que ha arribat a les nostres mans, alguns dels actes destacats foren algunes classes d'esperanto per a principants, l'actuació de cantautors locals, la pintada d'un mural, una conferència a càrrec d'un periodista iranià, en Reza Kheir-Kha, projecció d'un video musical de la cantant Nikolin', una excursió conjunta a La Tossa i el sorteig de cinc llibres de l'autor polonès Adam Mickiewicz, autor d'El Senyor Tadeu, traduït a l'esperanto per Antoni Grabowski.
.............................................................................................................................................................................
La tagojn 23an, 24an kaj 25an de marto 1990, la Igualada Prikomarka Studcentro organizis la Unuan Igualada Esperanto-Rendevuo-n, okazigita en nia urbo mem. Laŭ konstateblas en programo pri kiu ni disponas, kelkaj el la interesaj programeroj estis pluraj esperanto-klasoj por komencantoj, prezento de lokaj kantaŭtoroj, murpentrado en la urbo, prelego far irana ĵurnalisto Reza Kheir-Kha, spektado de muzikvideo de Nikolin', komuna ekskurso al proksima monto La Tossa kaj la lotumado de kvin ekzempleroj de la libro La Sinjoro Tadeo, de Adam Mickiewicz, laŭ traduko de Antono Grabowski.

5/12/08

Sortim al Kataluna Esperantisto

El darrer número del Kataluna Esperantisto,butlletí de l'Associació Catalana d'Esperanto, conté imatges i un petit article sobre l'intercanvi cultural que varem fer amb unes amigues eslovenes aquest estiu, una de les quals és periodista.
Podeu trobar-ho clicant http://esperanto.cat/ke/KE0803w.pdf
sota el títol: Eksterlanda bildo de Katalunio tra esperantisto (Imatge de Catalunya a l'estranger a través d'un esperantista).
Foto superior: l'article publicat a una revista eslovena, del qual fa esment el KE.
.............................................................................................................................................................................
La lasta numero de Kataluna Esperantisto enhavas bildon kaj etan artikolon pri nia kultura interŝanĝo kun tri sloveninoj nin vizitantaj ĉisomere, unu el iŝi ĵurnalisto.
Ĝi troveblas klakante http://esperanto.cat/ke/KE0803w.pdf
Sub la titolo: Eksterlanda bildo de Katalunio tra esperantisto

4/12/08

5ena Trobada de Grups Esperantistes, 1989

Els dies 3 i 4 de juny de 1989 es va celebrar a Igualada la 5ena Trobada de Grups Esperantistes de Catalunya. Els actes principals duts a terme varen ser:
Una reunió de treball de la Joventut Catalana d'Esperanto per preparar la participació catalana en el Congrés Internacional de Joves, que aquell any va tenir lloc a Kerkrade (Holanda).
Projecció d'un video realitzat per polonesos amb el títol Esperanto tra la mondo (Esperanto arreu del món).
Una visita cultural a la ciutat.
Una reunió de professors per debatir sobre el Mètode de Zagreb (versió catalana del mètode d'ensenyament usat a Croàcia).
Un dinar de germanor.
Un debat amb el tema: Què poden fer els nous esperantistes?
La organització va córrer a càrrec de:
L'Associació Catalana d'Esperanto
La Joventut Catalana d'Esperanto
La Secció d'Esperanto del CECI

Conferència el maig de 1987

Traducció del cartell/traduko de la afiŝo:

1a JARCENTO DE ESPERANTO 1887-1987
Prelego far s-ro Salvador Aragay i Galvany
Prezidanto de la Hispana Esperanto-Federacio
Aŭdsalono de la Komarka Muzeo de Anoia
7a de majo je la 7a vespere
Organizas:
Asocio de Gepatroj de lernantoj de Ramon Castelltort
Esperanta Sekcio de la Igualada Komarka Studcentro

Conferència al CECI, any 1989

La Secció d'Esperanto del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada va organitzar, a l'Auditori del Museu Comarcal, una conferència el dia 19 de maig de 1989, sota el títol Una màquina, un home o una llengua? Les solucions al problema ligüístic.
El ponent va se en Josep Maria Milla i Saldón, en representació de l'Associació Catalana d'Esperanto.
.....................................................................................................................................
La Esperanto-Sekcio de la Igualada Komarka Studcentro okazigis la 19an de majo 1989, en la Aŭdsalono de la Komarka Muzeo, prelegon kun la titolo Ĉu maŝino, homo aŭ lingvo? la solvoj al la lingvistika problemo.
La preleganto estis Josep Maria Milla i Saldón, reprezentanto de Kataluna Eseranto.Asocio

L'esperanto al 1963

Aquell any a Igualada va tenir lloc la V Concentració Provincial d'Esperantistes. El diari d'Igualada va realitzar una entrevista a un dels principals promotors de l'esperanto a la ciutat, en Josep Castelltort Riba. Segons va informar, hi havia una dottzena d'esperantistes, dels quals cinc parlaven la llengua amb fluidesa. També segons càlculs d'en Castelltort, hi havia a Espanya uns 50.000 esperantistes.
Entre els actes de la trobada hi va haver una misa en esperanto a l'esglesia dels Pares Escolapis, una conferència en castellà a l'Escola Sindical Superior de Teneria i un dinar de germanor.
............................................................................................................................................................................
En 1963 okazis en Igualada la 5a Provinca Renkontiĝo de Esperantistoj. La ĵurnalo Diari d'Igualada intervjuis al unu el la ĉefaj disvastigantoj de Esperanto en la urbo, s-ro Josep Castelltort Riba. Laŭ lia informo, tiumomente estis en Igualada dekduo da esperantistoj, el kiuj almenaŭ kvin flue parolis la lingvon. Ankaŭ laŭdire de Castelltort, la nombro de esperantistoj en Hispanio estis ĉ. 50.000.
Inter la programeroj de la renkontiĝo staris meso en Esperanto ĉe la preĝejo de la Piaj Pastroj, hispanlingva prelego ĉe la Supera Ledteknika Sindikat-Lernejo kaj frateca bankedo.