7/6/11

La mentida quotidiana (2) / La ĉiutaga mensogo (2)

|||| 
Abusen dels serveis sanitaris i col·lapsen les urgències
El dret a la protecció de la salut és un dret bàsic. La legislació vigent deixa clar que tots els ciutadans i ciutadanes, independentment del seu origen, tenen dret a l'assistència sanitària en les mateixes condicions.
Les persones que emigren busquen millorar la situació que viuen en el seu país d'origen, solen ser joves i sanes i utilitzen en menor frequència  els serveis sanitaris. Un estudi recent fet a Catalunya remarca que la població immigrant accedeix al sistema sanitari sobre tot a través del metge de família i no tant pel servei d'urgències, el que demostra que l'augment de la població immigrant no col·lapsa les urgències.
Montserrat Vidal, responsable de la Unitat d'Atenció al Ciutadà del Consorci Sociosanitari de l'Anoia

Sabies que...
Segons el Departament de Salut de la Generalitat, l'any 2006, el total de despesa sanitària de la població estrangera representava el 4'3% del pressupost total, mentre que la població estrangera era quasi el 13% del total dels habitants de Catalunya.

Sabies que...Quí va més al metge, els autòctons o els nouvinguts?
Al mateix temps, les dades confirmen que, a Catalunya, els immigrants van al metge la meitat que els autòctons i que el consum farmacèutic de pacients de nacionalitat espanyola és un 41% més elevat que el dels estrangers. I, en la mateixa línia, trobem que la despesa sanitària dels immigrants a Catalunya és la meitat de la mitjana catalana. Les mateixes fonts indiquen que el cost a l'atenció a urgències dels pacients estrangers és entre el 10 i el 17% menor que el de l'atenció a pacients espanyols.

[*    
Ili trouzas la sanitarajn servojn kaj kolapsigas la urĝejojn?
La rajto pri protekto de la sano estas baza rajto. La nuntempa leĝaro tute klare asertas ke ĉiuj civitanoj, inoj kaj malinoj, sendepende de ilia origino, rajtas al sanitara asisto sur egalaj kondiĉoj. Homoj kiuj elmigras celas plibonigi sian vivsituacion en la devenlando, ili kutime estas junaj kaj sanaj kaj tial, ili malpli ofte uzas la sanitarajn servojn. Laŭ esploro antaŭ nelonge realigita en Katalunio, la kolektivo de enmigrintoj aliras la sanitaran sistemon ĉefe tra la familia doktoro kaj malpli ofte tra la urĝejoj. Tio pruvas ke la nombrokresko de enmigrantoj ne kolapsigas la urĝejojn.
Montserrat Vidal, respondeculo de Unitat d'Atenció al Ciutadà (Skipo pri Atento al Civitanoj) de Consorci Sociosanitari deAnoia (Socisanitara Kunordiga Organizo de Anoia)

Ĉu vi sciis ke...
Laŭ la Departemento pri Sano de la Generalitat (kataluna registaro), en la jaro 2006, la tuto de la sanitara elspezo de la eksterlanda kolektivo estis 4'3% el la tuta sanitara buĝeto, dum la nombro de eksterlandanoj estis preskaŭ la 13% el la tuto de la katalunia loĝantaro.

Ĉu vi sciis ke...kiu pli iras al kuracistoj, ĉu aŭtoktonoj ĉu novvenintoj?
Samtempe, datumoj konfirmas ke, la enmigrintoj vizitas sian kuraciston duone ol la aŭtoktonoj kaj ke la konsumo de farmaciaĵoj de la homoj kun hispana nacieco estas 41% pli alta ol tiu de eksterlandanoj. En la sama linio ni konstatas ke la sanitara elspezado de la enmigrintoj en Katalunio estas la duono ol la kataluna averaĝo. La samaj fontoj indikas ke, la kosto de la atento en ŭrĝaj servoj  por eksterlandaj pacientoj estas inter 10 kaj 17% pli malalta ol la elspezado por hispanaj pacientoj.

5/6/11

La mentida quotidiana / La ĉiutaga mensogo

||||   
Es queden tots els ajuts socials
La llei de serveis socials 12/2007 catalana estableix la universalitat com a principi rector del sistema, que es concreta amb l'obligació per part dels poders públics per tal de "garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva".
Els equips de serveis socials municipals d'Igualada han atés, l'any 2010, a 5.081 usuaris, dels quals 651 són persones amb nacionalitat estrangera, de manera que són  el 12'8 % dels usuaris.
Dades facilitades per Montserrat Montrabeta Mensa, cap de Salut i Acció Social de l'Ajuntament d'Igualada.


[*]      
Ili akaparas ĉiujn sociajn helpojn
La kataluna leĝo pri sociaj servoj 12/2007 determinas la universalecon kiel rega principo de la sistemo, konkretiĝinta per la devigo flanke de la publika administracio kun la celo "garantii al ĉiuj la aliron al sociaj servoj kaj ĝian efektivigon sur egalecaj, ekvilibraj kaj justaj redistribuaj kondiĉoj".
La municipaj skipoj de sociaj servoj de Igualada priservis, en la jaro 2010,  al 5.081 uzantoj, el kiuj 651 estis homoj kun  eksterlanda nacieco, tio signifas 12'8% el la uzantoj.
Provizis la datumojn Montserrat Monrabeta Mensa, ĉefrespondeculo pri Sano kaj Socia Agado de la igualada urbodomo.