10/2/09

Igualada a la Vikipedio

Ja hem plantat la llavor. Igualada ja existeix a la viquipèdia en esperanto. Encara és amb prou feines una primera introducció, però esperem anar-la enriquint amb el pas del temps, conforme anem entenent els mecanismes de funcionament de la enciclopèdia virtual. Qualsevol aportació o consell serà benvingut.
Podeu donar-hi un cop d'ull: http://eo.wikipedia.org/wiki/Igualada

3/2/09

Una "chirigota" russa/Rusa ŝerckoruso

A la vida no tot és Youtube, existeixen diferents portals on la gent hi penja els seus videos. Un d'ells és www.dotsub.com. Aquest portal te la particularitat de que els videos són transcrits i subtitulats en tantes llengües com l'autor o espectador (prèvia inscripció) vulgui. Per un procediment senzill per als habituats a l'ordinador i a internet, hom pot desplegar el text en alguna de les llengües ja inserides i fer la versió en l'idioma desitjat.
Com a mostra un botó: us pasem el lligam a un video divertit que nosaltres mateixos hem versionat al català a partir de la versió en esperanto:
http://dotsub.com/view/862d045d-4ee0-472f-be93-49d51fcdf938

Podeu també cercar videos amb diferents criteris, com per exemple segons la llengua original o els que estan subtitulats en un idioma en concret. Proveu!
............................................................................................................................................................................
En la vivo ne ĉio estas Youtube, ekzistas diversaj retejoj en kiujn homoj alŝutas siajn videojn. Unu el ili estas www.dotsub.com . Tiu ĉi videoretejo estas karakteriza pro tio ke la filmoj povas esti transkribitaj kaj subtekstigitaj en kiom da lingvoj kiom la aŭtoro aŭ la spektantoj deziras (post ensaluto). Per simpla proceduro, se vi kutimas uzi komputilon kaj interreton, vi povas elfaldi la tekston el unu el la lingvoj jam aldonitaj kaj memredakti la version en la dezirata lingvo.
Ni montras al vi unu amuzan videospecimenon kiun ni mem tradukis al la kataluna disde la esperanta versio:
http://dotsub.com/view/862d045d-4ee0-472f-be93-49d51fcdf938

Eblas ankaŭ traserĉi videojn laŭ diversaj kriterioj, ekzemple laŭ la lingvo originala aŭ tiujn kiuj jam posedas subtekston en dezirata lingvo. Jen, provu!