22/5/14

Els misteris de Gavet i Fontsagrada

La casa rosada
Un taxi a les kimbambes

Font-gàrgola
Una sitja post-industrial
L'immòbil cuallarga
Un homo speculensis